Feelmax Footwear kevytjalkine | Marjapaikka Oy

Feelmax Footwear kevytjalkine

Jalkine sopii erinomaisesti sekä urheilijoille harjoittelun tueksi että kaikille muillekin jaloistaan huolta pitäville ihmisille.
Erilaisilla alustoilla ja maastossa liikuttaessa Feelmax-jalkineet tuottavat miellyttävän tunteen jalkapohjiin - kengissä nukkuneet jalat heräävät uuteen eloon!

Tutkimukset osoittavat, että runsas avojaloin käveleminen aktivoi ja vahvistaa jalkaterän lihaksia, mikä parantaa jalkapohjasta välittyvää tuntoaistimusta. Tällä on edullisia vaikutuksia tasapainoon ja liikkeen hallintaan sekä jalan ja liikuntaelimistön yleiseen hyvinvointiin.

Avojaloin kävelyn etujen saavuttamiseksi myös jalkineiden käyttöä vaativissa tilanteissa on nyt kehitelty Feelmax Footwear.
Feelmax Footwear -jalkine mahdollistaa jalkaterän luonnollisen toiminnan, sillä sen ohut kevlar -vahvisteinen pohja suojaa jalkaa rajoittamatta sen liikkeitä.
Lisäksi kenkä on mukava jalassa, koska se myötäilee jalan muotoa sukan tavoin.
Kysy lisää maililla marjapaikka(a)marjapaikka.com

Onko jalkineiden kehitys ollut vailla tutkimusta?
Feelmax on kehittänyt optimaalisen jalkineen, jota tässä tiivistelmässä perään kuulutetaan.

Edellisinä vuosikymmeninä nimekkäät jalkineiden valmistajat maineikkaine tuotenimineen väittivät omistautuneensa lasten terveen jalkaterän kehitykselle.
Ennen 70-lukua oli vakiintunut tapa, että koululaiset pitivät kouluvuoden ajan tukevia nahkaisia koulukenkiä ja kesäisin hikoiltiin lenkkikengissä.

Jalkineiden valmistajat tuottivat ja jakoivat vanhemmille markkinointiohjelman mukaisesti opetuskirjallisuutta ja mainosvihkosia. Näissä kuvattiin lapsen jalkaterän anatomiaa ja kasvua, oikeanlaisen kengän tärkeyttä ja oikean koon sopivuutta sekä varoitettiin pienistä kengistä. Näin syntyi mielikuva valmistajien omistautumisesta lasten jalkaterveydelle, todellisuudessa teollisuus ei kuitenkaan käyttänyt yhtään rahaa jalkaterien tai kenkien tutkimustyöhön.

Vaikutusvaltaiset lehdet olivat opetuskanavia, joissa kirjoitettiin lasten jalkojenhoidosta ja kengistä. Lehdissä ei koskaan kritisoitu kenkien ominaisuuksia. Käsite ”hyvä jalkine” oli yleisesti hyväksytty. Jos jalkaterän vaivoja esiintyi, niiden sanottiin johtuvan sopimattomista kengistä. Ei terveydenhuoltohenkilöstö eikä kukaan muukaan
kyseenalaistanut ”hyvän kengän” ominaisuuksia tai rakenteellisia epäkohtia.

Podiatrit ja muut terveydenhuoltoalan ammattilaiset kehittävät jatkuvasti tuotteita ja terapioita korjaamaan kävelyn virheitä. Tämä johtuu siitä, että kenkiä käyttävien ihmisten on biomekaanisesti mahdotonta kävellä luonnollisesti. Kengät muuttavat aina kävelyn epänormaaliksi. Millään hoitomuodolla tai apuvälineellä ei ole mahdollista korjata täysin virheellistä kävelyä.

Kävely on kehon monimuotoisin toiminto, minkä vuoksi on mahdotonta määritellä normaalia kävelyä? Kävelyyn osallistuu puolet kehon 650 lihaksesta ja 200 luusta sekä iso joukko niveliä. Puhuttaessa normaalista kävelystä, tarkoitetaan tilannetta, jossa kävelyssä on nähtävissä keskimäärin sille asetetut ominaispiirteet, standardit. Luonnollinen kävely on ihanteellista ja siinä on nähtävissä luonnonmukaiset toiminnot. Kenkiä käyttävän ihmisen kävelyä arvioitaessa voidaan puhua normaalista kävelystä ja kenkiä käyttämättömien ihmisten kävely on ns. luonnollista. Tämän näkökulman mukaan kävelyn malleissa ja toiminnoissa on merkittäviä eroavaisuuksia. Kenkiä käyttävien ihmisten virheellistä kävelyä voidaan korjata, mutta kävelystä ei voi kuitenkaan tulla luonnollista. Luonnollinen kävely ei onnistu kenkien kanssa, koska kengät rajoittavat väistämättä kehon ja jalkaterän toimintoja. Kenkä pakottaa muuttamaan kehon luonnollisia asentoja: jalkaterien asentoa, pystyasentoa, kehon mekaniikkaa, painon jakautumista.

Jalkapohjan välittää tietoa maastosta ja jalkaterän asennosta
Jalkapohjassa ja varpaiden päissä on yli 200.000 hermopäätettä, enemmän kuin muualla kehossa. Jalkapohjat ovat ainoa ruumiinosa, joka on tuntokontaktissa ympärillä olevaan fyysiseen maailmaan. Ilman tuota yhteyttä ihminen menettää tasapainonsa ja kadottaa suuntavaistonsa. Jos eläinten tassut tehtäisiin tunnottomiksi, eläimet eivät selviytyisi pitkään hengissä. Ortopedi Lewisin sanoo: Jalkaterä on elintärkeä kytkös ihmisen ja maan välillä elintärkeässä päivittäisessä selviytymisessä.

Jalkaterät välittävät aivoihin merkittävän määrän informaatiota ympäristöstämme, johtuen jalkapohjien kosketusta aistivien hermopäätteiden runsaudesta. Yhteydet jalkapohjasta kehoon ja aivoihin ovat välttämättömiä tasapainon, pystyasennon vakauden ja kävelyn kannalta. Tästä informaatiosta jää iso osa välittymättä, kun käytämme paksu- ja jäykkäpohjaisia kenkiä. Englantilainen lääkäri Renbourne on tutkinut tätä aihetta. Modernit kengät antavat hyvän suojan, mutta ne heikentävät jalkaterän tuntoreseptoreiden toimintaa, sekä jalkaterän, säären ja pohkeen alueen toimintoja kävelyn aikana.

Jalkapohjan tuntoreseptorien jatkuva aktivoituminen esim. paljasjaloin liikuttaessa takaa vakaan ja varmaliikkeisen kävelyn. Pikkulapsien kävely paljasjaloin on vakaampaa ja tasapainoisempaa, kuin kävely kengät jalassa. Sama koskee aikuisia. Jalkaterä, joka toimii normaalin biomekaniikan mukaisesti (mm. joustavat nivelet ja lihakset, varpaiden koukistaminen ja tarttuminen, kanta- varvastyöntö- askellus) ja tehokkaan sensorisen palautteen pohjalta, tukee neutraalia energian kulutusta kävelyn aikana.

Korkojen rooli
Kirjallisuudessa on kiinnitetty paljon huomiota korkoihin ja niiden korkeuteen, koska niiden vaikutukset pystyasentoon ja kävelyyn ovat niin ilmeiset. Koska keho ei kykene sopeutumaan korkojen aiheuttamaan muutokseen, tapahtuu koko kehon liikeketjussa koko ajan asentojen muutoksia.

Säännöllisen tai pitkäaikaisen korkokenkien käytön aiheuttaman vääränlaisen rasituksen ja kuormituksen seurauksena jalkaterien vaivat saattavat muuttua kroonisiksi ja aiheuttaa ylävartalon ja selkärangan alueen särkyä ja väsymistä. Korkojen käytön seurauksena lantio ja jopa vatsalihasten toiminnot joutuvat sopeutumaan muutokseen.

Kaikki korot matalista korkeisiin muuttavat pystyasentoa. Paljasjaloin kävellessä paino jakautuu tasaisesti kantapäälle ja päkiälle. Korkokengissä paino jakautuu epätasaisemmin, jolloin päkiään voi kohdistua jopa 90 % koko kehon painosta. Paine kohdistuu päkiöille niin, että ne joutuvat työskentelemään erityisen voimakkaasti.

Korkeat korot lyhentävät akillesjännettä ja pohjelihaksia. Korkokenkä ”eliminoi” akillesjänteen ja jalkaterän lihaksien eteenpäin työntävän voiman, jolloin niihin syntyy lisää painetta. Eteenpäin liikkumisessa tarvittava käyttövoima joudutaan ottamaan muualta: polvista, reisien lihaksista, lantiosta ja ylävartalosta.

Akillesjänteellä sekä pohjelihaksilla on tärkeä rooli askeleen työntövoimassa ja kestävyydessä. Tämä näkyy esimerkiksi pitkänmatkan juoksussa. Ilman kenkiä varttuneilla pitkänmatkan juoksijoilla on joustavat ja voimakkaat akillesjänteet ja pohjelihakset, minkä seurauksena he hallitsevat kilpailuja.

Esim. koripallossa, jalkapallossa, tenniksessä ja lajeissa, joissa on nopeita ja voimakkaita jalkaterän kiertoja, akillesjänne on keskeisessä roolissa. Lyhentynyt akillesjänne vaikuttaa urheilijoiden suorituksiin. Useilla kenkiä käyttävillä urheilijoilla on lyhentynyt akillesjänne. Verrattaessa heidän urheilusuorituksiaan
urheilijoihin, jotka eivät käytä kenkiä, on jänteen pituudessa nähtävissä huima ero. Esim. vuonna 1998 Bostonin maratonilla 10 ensimmäistä olivat afrikkalaisia, jotka
ovat kasvaneet paljasjaloin ja harjoitelleet ilman kenkiä. He pärjäävät kestävyysjuoksussa, koska heidän akillesjänteensä ja pohjelihaksensa ovat normaalipituiset.

Taipuminen päkiälinjasta
Paljasjaloin askellettaessa päkiä taipuu normaalisti. Kengät jalassa päkiän taipuvuus vähenee 30–80 %. Sen seurauksena jalkaterän liikkuvuus ja joustavuus vähenevät ja
jalkaterä joutuu työskentelemään kovemmin ja käyttämään enemmän energiaa, jolloin se rasittuu ja väsyy.

Miksi suurin osa kengistä on huonosti taipuvia? 1. Kengän pohjassa on useita eri materiaalikerroksia: ulkopohja, välipohja, sisäpohja, iskunvaimennin, täytemateriaali, sekä erilaisia pehmusteita. Monikerroksisuus rajoittaa taipumista. 2. Monissa jalkinemalleissa, esim. urheilu- ja lenkkijalkineissa, työ- ja ulkojalkineissa on paksu pohja, mikä vähentää sen taipumista

ikäihmisillä, joiden jalkaterät eivät ole enää joustavat eivätkä täysin liikkuvat, on vaikeuksia liikuttaessa portaissa, kun paksut pohjat eivät taivu. Vuoden 1997 tilastojen mukaan portaissa kaatuneista kuoli (Iso-Britannia) 13.500 henkilöä, heistä 2500 oli yli 65-vuotiaita. Porraskävely vaatii kengiltä taipumista päkiälinjasta, sekä akillesjänteeltä ja pohjelihaksilta työntövoimaa.

Lestin aiheuttaman haitat kävelyssä
Lestillä on keskeisiä vaikutuksia kenkään ja kävelyyn. Lesteissä on monia vikoja. Käyrä lestin malli aiheuttaa jalkaterän ja kengän välille biomekaanisen ristiriidan. Sen
seurauksena useimmat kengät menettävät käytössä nopeasti muotonsa. Koska jalkaterä on malliltaan suora ja lesti on käyrä, jalkaterän on mahdotonta toimia luonnollisesti ja askeltaa oikein käyrälestisissä kengissä.

Useimmissa lesteissä päkiän kohta on koveran mallinen, jolloin keskimmäisiin jalkapöytäluihin kohdistuu liiallista kuormitusta ja painetta. Koveralla lestin mallilla on pitkät
perinteet. Kun jalkaterä ns. ”uppoaa” syvemmälle kenkään, se näyttää pienemmältä.

Koveran lestin seurauksena keskimmäiset kolme jalkapöytäluuta laskeutuvat normaalia alemmaksi ja ensimmäinen ja viides jalkapöytäluu nousevat ylemmäksi. Liiallista koveruutta pyritään vähentämään laittamalla kengän ulko- ja sisäpohjan väliin erilaisia täytemateriaaleja (korkkia, kumia, lasikuitua). Jalkaterien synnyttämä lämpö, kosteus ja paine muovaavat ajan kuluessa sisäpohjan alla olevia täytemateriaaleja. Se näkyy mm. kengän sisäpohjassa päkiän kohdassa kuoppina. Jalkapöytäluiden keskeisin tehtävä on toimia tukipisteinä. Kun ne uppoavat syvälle koveran mallisen kengän sisään, ne menettävät kävelyssä tarvittavan työntövoimansa.

Yhteenveto
Kun sanotaan, että moderneja kenkiä käyttävä ihminen kävelee ”normaalisti”, tarkoitetaan kävelyä, missä on nähtävissä keskimäärin kävelylle asetetut standardit. Kävelyssä tapahtuu aina eriasteisia virheitä. Paljasjaloin tapahtuvassa ”luonnollisessa” kävelyssä ei esiinny virheitä eikä toimintojen muutoksia.

On syytä pohtia, onko monien jalkavaivojen syy suoraa tai epäsuoraa seurausta kenkien aiheuttamasta virheellisestä pystyasennosta ja muuttuneesta kävelytavasta? Ja onko luonnollinen kävely mahdollista ainoastaan paljasjaloin? Kyllä, niin kauan kunnes kehitetään kaikilta ominaisuuksiltaan ”ihanteellinen” kenkä.

Mikä tekee normaalin ja luonnollisen jalkaterän kehityksen mahdottomaksi? Esimerkiksi kenkien tukeva tai paksu pohja estää jalkaterän taipumisen; pohjan pito aiheuttaa kipua ja ohjaa varpaita virheellisiin asentoihin; puristavat nauhat heikentävät jalkaterien verenkiertoa; liian painavat kengät, joustamaton päällysmateriaali, käyrä lesti ja korot muuttavat jalkaterän luonnollisen kulmaan suhteessa alustaan. Maaseutulapset olivat onnekkaita, koska perheet olivat köyhiä, lapset saivat kulkea paljasjaloin. Kun lapset aikuisina muuttivat kaupunkeihin ja rupesivat käyttämään kenkiä, jalkaterien asentomuutosten kehittyminen alkoi.

Ensimmäinen yritys valmistaa ”ihanteellinen” kenkä tapahtui n. 14.000 vuotta sitten. Alkuperäinen kevyt, nahkainen, pehmeäpohjainen, koroton mokkasiini oli täydellinen
biomekaanisilta toiminnoiltaan.

Jalkaterän rooli kävelyssä on paljon merkittävämpi kuin useimmat podiatrit käsittävät. Jalkaterän rakenne ja biomekaaniset toiminnot ovat vastuussa ihmisten tavasta kävellä kahdella jalalla. Jalkaterän kehitys on kestänyt 4 miljoonaa vuotta ja muutamassa tuhannessa vuodessa olemme huonosti suunnitelluilla kengillä vääristäneet anatomisen kävelyn sekä lisänneet sen kuormittavuutta ja siihen liittyviä rasitustekijöitä.

Vääränlaisista kengistä huolimatta, ihmisrotu voi hyvin. Mutta voisimme elää vielä paremmin, jos löytäisimme uudelleen luonnollisen tavan kävellä paljasjaloin.

Miten tästä eteenpäin?
Lasten ja nuorten jalkateriin ja kenkiin kohdistuva tutkimus on olematonta. Terveydenhuoltohenkilöstö korostaa edelleen vanhoja suosituksia hyvien kenkien
ominaisuuksista, mikä saa aikaan jalkaterän vaurioita yhä nuoremmille lapsille. Lasten hyviin kenkiin liittyvistä vuosisataisista myyteistä on päästävä eroon

Monella lääketieteen ja terveyden alueella on siirrytty sairauksien hoitamisesta niiden ehkäisemiseen. Jalkaterveys on jäänyt kehityksestä jälkeen. Vaikka podiatria on
merkittävästi kehittänyt jalkasairauksien hoitamista, niin jalkavaivojen ennaltaehkäisylle ei ole tehty mitään. Tästä syystä esim. Amerikassa käytetään vuosittain 40 miljoonaa dollaria erilaisiin kaupallisiin tuotteisiin, joissa ihmiset uskovat olevan jalkaterveyttä parantavia ominaisuuksia. Lasten ja nuorten jalkaterveyden tutkimuksiin panostaminen on edullista ja sen vaikutukset lasten sekä aikuisten jalkaterveyteen olisivat merkittäviä.

Asiantuntijoidenkin olisi jo myönnettävä, että lasten jalkaterät voivat paremmin ilman kenkiä kuin kenkiä käytettäessä. Myös lehdistö saisi liputtaa paljasjaloin kävelyn puolesta, kuten Keski-Euroopassa.

Onko ihmisillä vain kaksi mahdollisuutta, joko valita jaloille epäterveelliset muotikengät tai rumat kengät, esim. ”ortopediset”, ”mielekkäät” tai urheilujalkineet. Ei. Muoti ja mukavuus voivat olla samassa kengässä, jos kenkäsuunnittelijat ja – tehtailijat tekevät yhteistyötä ja kehittävät mukavan ja muodikkaan kengän. Se olisi 2000-luvun läpimurto.

Lähde: Rossi William A 1999: Why Shoes Make "Normal" Gait Impossible. Part 1. Podiatry
Management 3, 50-61.
Rossi William A. 2002: Children’s footwear: Launching Site for Adult Foot Ills. Part 4.
Podiatry Management 10. 83-100.
Rossi, William A 2001: Footwear: The primary cause of foot disorders. Part 2. Podiatry
Management 2, 129-138.
Rossi William A. 2001: Fashion and foot deformation. Part 3. Podiatry Management 10,
103-118.

Suomalainen perheyritys Oy Feelmax Ltd on perehtynyt laajalti jalka- ja
jalkinetutkimuksiin ja on kehittänyt tällaisen optimaalisen jalkineen, joka simuloi
paljasjaloin kävelyä. Jalkineita on eri käyttötarkoituksiin, työhön, vapaa-aikaan,
retkeilyyn ja aktiiviseen liikuntaan. Jalkineet ovat tyylikkäitä ja niitä kehitetään
kokoajan.

FEELMAX® VARVASSUKAT

Uskallamme väittää, että Feelmaxit® ovat maailman mukavimmat sukat. Varpikkaat® on valmistettu ilman hiertäviä saumoja ja joustoresorit pitävät sukat hyvin paikallaan. Varvassukat istuvat jalkaan kuin hansikas käteen - kirjaimellisesti. Ne estävät hiertymiä ja pitävät jalat sopivan lämpöisinä, koko päivän! Feelmax® Varpikkaat® -mallistosta löydät sukat koko perheelle. Myös värejä ja malleja on joka makuun ja tilanteeseen arjesta juhlaan. Leikkivä lapsi tarvitsee sukat, joilla päivän leikit sujuvat mukavasti!!
Lasten Feelmax varvassukat on valmistettu luonnollisesta kampapuuvillasta ja liukuesteessä on käytetty silikonia. Pehmeän ja joustavan materiaalin ansiosta sukka on helppo pukea jo muutaman käyttökerran jälkeen ja on miellyttävän tuntuinen päivästä toiseen…
Lue mitä he sanovat Feelmaxeista!! http://www.footcare-central.com/Articles/520-toe-socks.htm

 • Varpaiden välit eivät hikoa ja haudu,
 • eivätkä hankaa toisiaan vasten ihoa rikkoen
 • Ei hiertäviä ja hankaavia saumoja
 • Ei kantaosaa, jolloin sukkaa voidaan käyttää molemmin puolin
 • Varpaiden välit EI kostu ja kylmyys ei pääse
 • puremaan kosteaan jalkaan
 • Hierovat varpaiden välejä vilkastuttaen pintaverenkiertoa
 • Koot: kaikkia kokoja, värejä ja malleja
 • Nyt varvassukkia myös polvisukkana!
 • Sopivat vapaa-aikaan, urheiluun, juhlaan ja työhön
 • Koostumus puuvillaa ja polyamidia